Home Page Embassy Information Consular Service China in Brief Travel in China 中文
Home > Sino-Dutch Relations
Het succesvolle bezoek van Jia Qinglin aan Nederland
2011/11/16

Op 30 oktober lokale tijd heeft Jia Qinglin, voorzitter van China's Politieke Raadgevende Conferentie van het Volk het vriendschapsbezoek aan Nederland met success afgerond. Dit bezoek heeft het politiek vertrouwen van beide landen verder vergroot, de win-win samenwerking verdiept en een nieuwe impuls gegeven aan een stabiele en gezonde ontwikkeling in de Sino-Nederlandse betrekkingen.

Gedurende het bezoek heeft voorzitter Jia ontmoetingen gehad met minister-president Rutte, vice premier Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal, voorzitter van de Eerste Kamer de Graaf en eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer van Beek. Er werd van gedachten gewisseld over de Sino-Nederlandse betrekkingen en over de internationale en regionale vraagstukken die de aandacht van beide landen hebben. Jia heeft aangegeven dat de laatste jaren onder gezamenlijke inspanningen de ontwikkeling van de Sino-Nederlandse banden goed is. Het politiek vertrouwen in elkaar is steeds sterker geworden. De uitwisseling en samenwerking op verschillende vlakken waren succesvol. In het bijzonder hebben de handelsamenwerkingen veel vruchten afgeworpen. Nederland was voor het achtste achtereenvolgende jaar China's op een na grootste handelspartner in de Europese Unie. De handelswaarde in 2010 bedroeg meer dan 56 miljard US dollar, Dit jaar kan de handelswaarde de 60 miljard US dollar oversnijden en een nieuwe historische recordhoogte bereiken. Op het gebied van technologie, onderwijs en cultuur nam de wederzijdse uitwisseling met de dag toe. De communicatie in internationale vraagstukken bleef redelijk goed. Volgend jaar is het 40-jarig jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Nederland. China wil samen met Nederland een reeks activiteiten organiseren om dit heugelijk feit te vieren en de bilaterale betrekkingen naar een hoger niveau bevorderen. Volgens de Nederlandse leiders belichaamde het bezoek van Jia Qinglin de goede betrekkingen tussen beide landen. Verder heeft het bezoek de vriendschap en samenwerking tussen China en Nederland een grote impuls gegeven. Nederland wil met China een hechtere samenwerkingsband opbouwen om samen de wereldwijde uitdagingen aan te gaan en de band tussen Nederland en China en tussen Europa en China naar een hoger niveau te bevorderen.

Gedurende het bezoek heeft voorzitter Jia een lunch met Chinese en Nederlandse ondernemers bijgewoond. Bovendien heeft hij een toespraak gehouden en vier suggesties gedaan over het verdiepen van de Sino-Nederlandse betrekkingen. De eerste suggestie was het verdiepen van de samenwerking op het gebied van landbouw en het verhogen van het samenwerkingsniveau. Zijn tweede suggestie was de trade facilitation bevorderen en de handelsomvang gestaag vergroten. De derde suggestie was de investeringsomgeving optimaliseren en de investeringen in elkaar sterk ontwikkelen. Tot slot was zijn vierde suggestie de samenwerking op het gebied van energiebezuiniging en milieu ontwikkelen om gezamenlijk de klimaatverandering tegen te gaan. Verder benadrukte hij dat de Sino-Nederlandse handel samenwerking nog meer vruchten zal afwerpen als beide overheden en het bedrijfsleven van beide landen samen kansen benutten, uitdagingen aangaan en vooruitgang boeken. Op de lunchbijeenkomst waren er meer dan 120 vertegenwoordigers van Chinese en Nederlandse bedrijven uit onder meer de auto industrie, de financiële sector, de telecombranche en de lichte industrie.

Gedurende het bezoek heeft voorzitter Jia een bezoek gebracht aan de R&D Center van Shell, ING, Anthura en het Havenbedrijf Rotterdam. Hij heeft zich verdiept in de situatie van deze samenwerkingsverbanden. Er zijn zestal overeenkomsten getekend in onder meer de luchtvaaft, de telecom en de financiële sector. De totale waarde van de overeenkomsten bedroegen ongeveer 120 miljoen euro.

Voorzitter Jia heeft een persoonlijke ontmoeting gehad met medewerkers van de ambassade en vertegenwoordigers van onder andere Chinese bedrijven, overzeese studenten en overzeese Chinezen. Verder heeft hij een presentatie gegeven over onder andere China's twaalfde Vijfjarenplan, China's economische ontwikkeling in de eerste helft van 2011 en over het 6de Plenum van het 17de Centraal Comité van het Communistische Partij van China (CPC). Voorzitter Jia heeft zijn waardering uitgesproken voor de bijdrage die overzeese Chinezen hebben geleverd aan de bevordering van de bilaterale betrekkingen. Hij heeft hen aangemoedigd door te gaan met het leveren van nieuwe bijdrage aan de Sino-Nederlandse relaties.

Suggest To A Friend
  print
Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of the Netherlands All Rights Reserved
Add: Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT Den Haag Tel: 0031-70-3065061